Claes Janssens hemsida    
  Hem > Böcker> Överjagsbekämpning  
 

Överjagsbekämpning

Vad är överjaget?

I uppslagsboken står det att det är »en idealbildande samt en övervakande och förbjudande instans [i psyket], vanligtvis kallat samvete«.

Freud betraktade överjaget som något gott. Jung tycks ha känt sig mer skeptisk, men i stället för att öppet ifrågasätta det, nöjde han sig med att i sin psykologi förbigå överjaget och i stället tala om »persona«, som står för rollen, alternativt masken, vad vi föreställer för andra. Jung »hälsade inte på överjaget«, kommenterar jag lite vanvördigt. Vi har saknat en kritisk diskussion om överjaget, som i själva verket både är något gott, mycket gott, och något ont, mycket ont, och det har varit ödesdigert både för psykologin och, följaktligen, indirekt för mänskligheten. En originell tänkare som verkligen ger överjaget på pälsen, ehuru kanske omedveten om det, heter Robert Fritz. Hans bakgrund är musikerns. Det är Mozart och Beethoven som har hans självklara respekt, medan han högaktningsfullt ger fan i Freud. Han tycks helt enkelt inte veta om att de människor han kallar »reagerande/parerande«, och vilka han betraktar som dömda till »medelmåttighet«, inte har gjort upp med sitt överjag, och att det är detta i synnerhet som är källan till deras olycka.

Med avstamp i Robert Fritz' bok Minsta motståndets väg behandlar jag några andra överjagsbekämpare, av vilka Jean-Paul Sartre var den framgångsrikaste (vilket han själv förklarade med sin faderlöshet). Suzanne Brøgger gjorde det svårare för sig, men hennes böcker är en desto rikare kunskapskälla. Cornelis Vreeswijk lyckades inte alls (med överjagsbekämpningen, märk väl). Men det svänger om hans visor.

I sista kapitlet ger jag några psykologiska rekommendationer som förhoppningsvis är användbara.

Boken i tryck

Om du är intresserad av att Överjagsbekämpning ges ut som bok, så skicka mig din e-postadress. Jag kontaktar dig när boken finns tillgänglig.

Namn:
e-postadress:
Kommentarer:

Upp

 
  © Copyright Claes F Janssen, 1996-2011. Alla rättigheter reserverade.  
  07992