Claes Janssens hemsida    
  Hem > Fyrarummaren> Förändringens fyra rum  
 

Förändringens fyra rum

Fyrarummaren förekommer i alla mina böcker.

I den första, Personlig dialektik (1975), dök den upp mot slutet som svaret på en särskild vetenskaplig fråga, nämligen hur man intregrerade vad jag kallade outsiderupplevelsen. Jag hade arbetat med den frågan i tio år. Boken var min doktorsavhandling. Colin Wilson hade beskrivit outsidern som någon som »ser för djupt och för mycket«, som har »vaknat till insikt om kaos«, och som följaktligen har svårt att anpassa sig i det nuvarande samhället (vilket tvärtom ser för ytligt och för litet, kan man säga, och som in absurdum tycks hoppas sova sig igenom det kaos det har skapat).

Jag började det arbetet när jag var 24 år. När det kändes färdigt, tio år senare, såg jag »outsiderns anklagelse mot samhället«, som Colin Wilson hade uttryckt saken, litet annorlunda. Det handlade om en spänning inom oss alla, som vi genomlevde upprepade gånger livet igenom, särskilt i tider av personlig förändring och/eller kris. All förändring var på ett sätt att (på nytt) vakna till insikt om kaos. Man gav upp sin existerande Nöjdhet, förflyttade sig genom Censur och Förvirring, tills man återigen nådde Inspiration/ Förnyelse. Av de nya möjligheter man upptäckte där skapade man, förutsatt tillräcklig »krisbehärskning«, en annan Nöjdhet, som kanske var friare, rikare, mer givande än den gamla.

Det finns i Sverige ett växande nätverk av användare av Fyrarummaren.

Hittills är det organisationskonsulter som har visat störst uppskattning av teorin, antagligen för att den beskriver både personliga och organisatoriska realiteter och förbinder dem med varandra. Om du är förändringsagent – ledare, OU-konsult, psykoterapeut, kort sagt någon vars professionella uppgift har karaktär av »idéförsäljning« – kommer teorin antagligen att fördjupa din skicklighet som kommunikatör och för övrigt ge dig ett antal kreativa idéer.

Läs gärna några entusiastiska kommentarer till Fyrarummaren.

Här finns en lista över mina böcker, utgivna och outgivna.

Min andra bok, Skratta med Gud, är en introduktion till den existentiella psykologin.

Förändringens fyra rum beskriver Fyrarummaren med tonvikten på dess effekter och användningsmöjligheter.

Försvar för Djävulen länkar Fyrarummarens livslägen till arketyperna. Det sker genom att jag ger Djävulen, Den helige ande och Jesus Kristus var sitt rum i Fyrarummaren, varvid det fjärde blir över åt Gud.

Jag såg att det gick att göra så en märkvärdig kväll.

NÖJDHET:
GUD

INSPIRATION/FÖRNYELSE:
JESUS KRISTUS

CENSUR:
DJÄVULEN

FÖRVIRRING:
DEN HELIGE ANDE

Djävulen, såg jag, var essensen av NEJ-- och man tog sig ut ur NEJ-- genom att (medvetet) vara som Djävulen. Den helige ande var essensen av JA-- och man tog sig igenom JA-- genom att (medvetet) vara som Den helige Ande. Jesus Kristus var essensen av JA+ och man höll fast vid sina upplevelser i JA+ och bragte dem till NEJ+ genom att (medvetet) vara som Kristus.

Omvänt fastnade man i censuren genom att omedvetet vara som Djävulen. Man fastnade i förvirringen genom att omedvetet vara som Den helige ande, och man förlorade kontakten med sina inspirationer (egentligen »masochistiserade« dem) genom att omedvetet vara som Kristus.

Att känna sig ha kontakt med Gud var den djupaste nöjdheten av alla. Så snart man förlorat den, kunde man hitta tillbaka genom att vara (som) Djävulen, vara (som) Den helige ande och/eller vara (som) Kristus.

Upp

 
  © Copyright Claes F Janssen, 1996-2011. Alla rättigheter reserverade.  
  20220