Claes Janssens hemsida    
  Hem > Fyrarummaren> Kommentarer till Fyrarummaren  
 

Kommentarer till Fyrarummaren

När jag var nöjd med presentationstekniken, gjorde jag en lista på möjligheter. Det var användningssätt för teorin som föreslagits av deltagare i Fyrarummarpresentationerna och/eller av personer med djupare kännedom om teorin, jämte några blandade kommentarer.

Föreslagna användningssätt:

 • För personlig utveckling.
 • För att förstå andra och förstå varför andra inte förstår mig.
 • I familjer.
 • I ledarskap.
 • För organisationskonsulter, som ett perspektiv både på personlig förändring och organisationsförändring.
 • I samarbete. »Det finns ett skriande behov av enkel, praktisk vardagspsykologi«.
 • För säljare, »för att göra säljaren säker, ärlig, öppen, intresserad« och skickligare i att koppla in rätt våglängd i kommunikationen.
 • För invandrare.
 • I psykoterapi.
 • I organisationer.
  - för att beskriva en organisations nuläge.
  - för att avdramatisera JA/NEJ-konflikten.
  - för att katalysera förändring, skapa handling.
 • För politiker.
 • För att väcka uppmärksamhet på det kollektiva förnekandet av hotet mot jorden.

Upp

Blandade kommentarer

»Om jag känt till detta hade jag undgått massor av onödiga svårigheter (Detta är inte en enstaka kommentar utan en jag har hört åtskilliga gånger med smärre skillnader. Vanligtvis specificerar folk en tidpunkt i det förflutna - 'när jag var ung' eller 'för fem år sen'- eller en ihågkommen situation med karaktär av konflikt eller kris.)«

»Teorin är ett hjärnkraftverk.«

»Fyrarummaren är som karta och kompass - visar dig var du är och vart du ska.«

»Den sammanfattar de centrala idéerna i den humanistiska psykologin.«

»Den har paralleller med Nådens ordning.«

»Den kanske kan förhindra självmord.«

»Varför fick jag inte lära mig detta i skolan?«

»So what?«

Upp

 
  © Copyright Claes F Janssen, 1996-2011. Alla rättigheter reserverade.  
  14350