Claes Janssens hemsida    
  Hem > Fyrarummaren> Nätverk  
 

Nätverk

Det finns ett mycket aktivt nätverk knutet till Fyrarummaren. Nätverket, som består av Fyrarummarens användare, sköts av mina samarbetspartners, Ander & Lindström AB.

Du hittar dem på webbplatsen www.andolin.com. Du kan också kontakta info@fourrooms.com.

Mer information om Future Search – sökkonferenser – kan du få genom det amerikanska Future Search Network på webbplatsen www.futuresearch.net.

Upp

 
  © Copyright Claes F Janssen, 1996-2011. Alla rättigheter reserverade.  
  11091