Claes Janssens hemsida    
 

Claes F. Janssen

Vid en internationell konferens i Mazatlan, Mexico, skakade jag hand med en främmande kvinna, som frågade när hon hörde mitt namn: »Are you The Four Rooms of Change?«

Claes F Janssen (foto: Bengt Lindström)Det kändes bra. Så låt oss börja där. Förändringens fyra rum, vardagligt Fyrarummaren, är en teori som beskriver förändring som en rörelse genom fyra psykologiska skeden eller »rum«. I all förändring förflyttar vi oss från en Nöjdhet som gått förlorad via en period i Censur, som styrs av ett försvar av det gamla, och en period i Förvirring, som avslutas när vi ger upp vad det nu var av det gamla vi var tvungna att ge upp. Detta att ge upp är vändpunkten. Det är en nollställning, som känns som en »liten död« men samtidigt öppnar oss för möjligheterna, för det nya, varigenom vi fortsätter till nästa skede, Inspiration/ Förnyelse. Den främmande kvinnan, en OU-konsult från Vancouver, kände till min teori genom Marvin Weisbord, som har beskrivit de framtidskonferenser eller future search conferences, vilka han numera specialiserat sig på, som en resa genom dessa rum.

Här finns en lista över mina böcker, utgivna och outgivna.

 
  © Copyright Claes F Janssen, 1996-2011. Alla rättigheter reserverade.  
  22432